akha grup | dmk ajans

Sağlıkta Marka ve Pazarlama İletişimi

Türk Sağlık Sektörü gelişmeye ve büyümeye devam ederken, pek çok hizmet sektöründe olduğu gibi kendine has tanıtım ihtiyaçları ile özel üslup ve dinamiği olan pazarlama ve iletişim süreçlerine sahip oldu.

 

Hasta memnuniyeti çabaları, üretilen her hizmet ve hizmet verilen her branşın farklılaşan iletişim ihtiyaçları, sektöre has yasal ve etik zorunluluklar gibi öncelikler nedeniyle sağlık pazarlaması ve iletişimini bu konuda bilgi ve birikim sahibi profesyonellerle yürütmenin kurumlar için çok daha başarılı sonuçlar verdiği günleri yaşıyoruz.

 

Etik Efekt ekibi, sağlık pazarlaması, sağlıkta marka yönetimi, sağlıkta ürün ve kurum yönetimi gibi önemli eylem alanlarında stratejik geliştirme, planlama ve uygulama desteği sağlayarak sektörün büyüyerek gelişimine katkı sağlamaya çalışıyor.

 

Edindiğimiz Pazarlama ve iletişim uzmanlığını sağlık sektörünün aktörlerine sağlığa özelleştirilmiş ve sağlık pazarlaması ve iletişiminin isterlerini spesifik olarak karşılayacak şekilde sunuyoruz. Sağlık hizmetlerini geniş bir bakış açısıyla ele alıyor, tüm pazarlama ve iletişim disiplinlerini bütünleşik bir anlayışla organize ediyoruz.

 

Temel çalışma prensibimiz pazarlama ve iletişim çalışmalarının tümünü belirlenen stratejik hedeflere odaklamak ve markanın tüm mecralarda aynı dili konuşmasını ve ortak amaca yönelik faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bunu etkin yapabilmek için, tüm hasta ve müşteri temas noktalarında doğru mesaj, doğru öneri, doğru iletişim, doğru hizmet ve ürünü konumlandırmaktır.

 

ETİK EFEKT SAĞLIK HİZMET SAĞLAYICILARINA HANGİ HİZMETLERİ SUNUYOR?

 

Sağlık hizmetlerinin hızlı gelişimi neticesinde sağlık iletişimi; Hastane, tıp merkezi, hekim grupları ve hekimler için kendilerini diledikleri gibi ifade edebilmeleri ve hedef kitleleriyle doğru iletişim kanalları kurabilmeleri adına oldukça önem kazandı.

 

Sağlık iletişimi, hizmet sağlayıcı ile hedef kitleleri arasında, üretilen değeri en doğru mesajla ve şekilde yansıtacak kanalların kurulmasını amaçlar. Doğru, açık, etik ve tüm tarafların faydasını sağlamayı amaçlayan iletişim çalışmaları üretilen değerin bilinir ve tanınır olması yanında, kurumun marka varlığına en önemli katkıyı yapacaktır. Sağlık pazarlaması ve tanıtımında en kritik alanlardan biri de üretilen değerin bilinir, tanınır ve ulaşılabilir olmasını sağladığı için kurumsal iletişim faaliyetleridir.   

 

Etik Efekt, iş ortaklarının ilgili hedef kitle nezdinde bilinirliklerini arttırmak, sağlık hizmeti ihtiyacı anında ilk tercihlerden bir olarak konumlandırmak, özellikli alanlarda başvuru merkezi haline getirmek, olası krizleri önceden sezip önlem almak ve sadakat yaratmak için stratejik ve uygulama iletişim danışmanlığı sunmaktadır.

 

ETİK EFEKT ‘İN SAĞLIK İLETİŞİMİ ALANINDA SUNDUĞU HİZMETLER

 

Sağlık Pazarlama Stratejilerini Planlama Ve Uygulama

 

Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması Ve Tanıtımı

 

• Proje Yönetimi
• Stratejik Pazarlama Danışmanlığı
• Kurumsal Portföy Yönetimi
• Hekim Portföy Yönetimi
• Organizasyon Yapısı ve İş Tanımı Geliştirme
• Hasta Hizmetleri ve Pazarlama Entegrasyonu
• Sağlık Çağrı Merkezi Temel ve Performans Eğitimi
• Ürün/Hizmet Kampanya Planlaması ve Yönetimi

 

Pazarlama İletişimi ve Ajans Hizmetleri

 

Sağlık Sektöründe İletişim

 

• Marka Konumlandırma
• Stratejik İletişim Danışmanlığı
• İçerik Geliştirme ve İçerik Yönetimi
• Sosyal Medya Yönetimi
• Dijital Reklam Yönetimi
• Kriz Yönetimi
• Yerel/Ulusal Medya Yönetimi
• Ajans İlişkileri Yönetimi Eğitim/Danışmanlık
• Medya Satın Alma

 

HEKİMLERİN VE SAĞLIK İŞLETMELERİNİN EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU HİZMET

 

“SAĞLIĞA ÖZELLEŞTİRİLMİŞ MARKA VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ”

 

Sağlık alanında hizmet veren kişi ya da kuruluş için günümüzün rekabet dünyasında pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin temel bir ihtiyaçtan öte temel bir işletme fonksiyonuna dönüştüğü unutulmamalıdır.

 

Türk Sağlık sektöründe ise özellikle özel sağlık kuruluşları, klinikler ve hekimlerin sadece yurt içinde değil yurt dışından gelecek sağlık turizmi hastalarına da en efektif şekilde ulaşmasını sağlamak, bu alanı iyi bilen, bu alanda aktif olarak çalışmış, tecrübesi ve pratiği olan marka ve pazarlama iletişimi profesyonellerince çok daha kolay ve başarıyla gerçekleşecektir.

 

Kurulduğu günden beri Etik Efekt, sağlık iletişimi, pazarlaması, içeriği, reklamı alanlarında onlarca sağlık kuruluşu ve profesyoneliyle çalışarak her geçen gün yükselttiği sektör tecrübesi ve başarısını müşterilerinin ve partnerlerinin hizmetine sunmaya devam ediyor.

 

ETİK EFEKT, “ÖNCE ZARAR VERME…” MOTTOSUNA SADIKTIR.

 

ETİK EFEKT, tıbbın Hipokrat’tan beri değişmeyen “önce zarar verme” mottosunu tüm potansiyel ve gerçekleşmiş sağlık markası müşterilerimiz üzerinde de özenle gerçek kılar.

 

Etik Efekt, çok iyi dinler, aksayan yönleri ve gelişmeye açık alanları bizzat sahada tecrübe ederek doğru teşhis ve sahada, pratikte işe yaradığı bilinen, tecrübe edilmiş doğru çözüm önerileriyle sunar.

 

Geriye sadece sağlık markasıyla birlikte bu çözüm önerilerini hayata geçirmek kalır.
Etik Efekt, sağlıklı pazarlama iletişiminin dünyayı daha güzel ve daha sağlıklı kılacağına inanıyor…

Referanslarımız

Referanslarımız

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bilgileriniz bırakın, sizi arayalım.